Hyresgäster

Vi har idag 3 st lägenheter som är hyresrätter.

Mats Martinsson, lgh 834, ansvarar för kontakten med våra hyresgäster.