Styrelsen

 

Roll Namn Ansvarsområde Lgh Mobil Mail
Ordförande Mats Martinsson Avtal 834 072-96 30 861 mats.martinsson@me.com
V. Ordförande Claes Arosenius Medlemskap 831 070-45 08 553 claes.arosenius@fridaskolan.se
Sekr Emilie Åkerblom Sekreterare 652 070-48 27 046 emakerblom@ymail.com
Ekonomi Veronica Sjöling Ekonomiansvarig 814 070-81 85 777‬ veronica.sjoling@hotmail.com
Ledamot Christoffer Svensson Fastighet 851 076-40 96 678 svensson_christofer@spray.se
Ledamot P-O Funnemark Inre miljö, brandansvarig 821 070-25 48 870 pofunnemark@live.com
Ledamot Stig-Lennart Larsson Yttre miljö 612 070-52 57 013 lennart-anita.larsson@telia.com
Suppleant Stefan Grabowski Nycklar, informationspaket, namnskyltar 624 070-24 02 637 stefantgrabowski@yahoo.se
Suppleant Birgitta Arosenius Bokföring, redovisning 831 070-91 07 203 birgitta.arosenius@fridaskolan.se
           
Valberedning Mona Wernbro   616 020-31 33 33 mona.wernbro@chalmers.se
Valberedning Anders Larsson   844 070-28 29 615 anders@adev.se
           
Fastighetsskötare Morgan Thorsson     072-53 33 901 morgan.torsson@peab.se
Fastighetsjour Spikbussen Akuta problem på kvällar och helger   0520-330 14  
Hissreparatör Schindler Reparation dagtid (ring först Morgan)
Reparation kvällar/helger
  020-31 33 33