Utemiljö

Vår mark (tomt) sträcker sig:

I väster (mot stora parken) fram till trädraden (lekplatsen tillhör således vår bostadsrättsförening). Här finns i huset med flera våningar 3 hyreslägenheter. Radhusen är en HSB-bostadsrättsförening som heter Brf Repslagaren.

I söder tillhör parkeringen oss och vår mark sträcker sig således ut till vägen. Sydost om huset ligger Fridaskolans förskola.

I öster, mot Fridaskolan, äger vi vägen fram till gräsplanen och gräsplanen äger vi gemensamt med ägarna av övriga området. Fridaskolan är en friskola med allmän inriktning åk 0 - 9. (www.fridaskolorna.se)

I norr så äger vi fram till gräsmattan slutar (fram till vägen intill administrationsbyggnaden). I administrationshuset finns det i dagsläget dagverksamhet i bottenvåningen, kontor på våning 2-3 och översta våningen skall bli 7 st lägenheter. I det stora huset lite längre bort, motsvarande vårt eget, ligger i vån 1-2 Fridagymnasiet på vån 3-4 Kriminalvården (Frivårdsenheten).