Fastighetsskötsel

Akuta fel dagtid : 072 - 533 39 01 ( Morgan Thorsson, PEAB )

Övrig tid : 0520 – 330 14 ( Spikbussen fastighetsjour AB )

Som tex:

  • Stort vattenläckage ( ej droppande kranar )
  • Allmänt strömavbrott ( ej enskilda rum )
  • Stopp i avlopp från toastol ( ej från badkar,  handfat  eller diskbänk )
  • Värmefel – lägre än 16 grader i hela lägenheten ( kalla element betyder inte alltid värmefel )
  • Hissen - se särskild flik

Ej akuta fel i er lägenhet löser ni själva. Antingen kontaktar man egen hantverkare eller så kontaktas Morgan Thorsson,se ovan. Obs att kostnad för reparation / åtgärd kommer att läggas på er månadsavgift.

Endast centrala fel i fastigheten står Brf för.Det kan tex vara stopp i stamledningar eller fel i ventilation. Se vidare våra stadgar " Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter " § 10.