Hissen

Om person har fastnat i hissen:

Larma SOS alarm, i första hand via larm-knappen inne i hissen, som i sin tur kontaktar Schindler.

Om hissen ej fungerar (men ingen person är i hissen):

Under dagtid kontaktas fastighetsskötare Morgan, se kontaktuppgifter under Fastighetsskötsel.

Under icke kontorstid ring 020-31 33 33 ( om möjligt vänta till dagtid, för att hålla nere kostnaderna )