Fastigheten

Huset byggdes 1910-1916 som kasern åt Västgöta regemente, som var verksamt åren 1916 – 1927. När regementet hade upphört inrymde fastigheten Källshagens mentalsjukhus. Det hus vi bor i hette ”B-paviljongen” och inhyste bla äldre kroniska patienter. Från 70-talet bytte sjukhuset namn till ”Norra klinikerna”. Sjukhusverksamheten lades ned i samband med den stora psykiatrireformen 1988. Några år stod sedan huset tomt, men renoverades och omvandlades till hyreshus 1992, fortfarande med mycket av den gamla byggcharmen kvar.