Brandskydd

Brandskyddsansvarig är Emelie Larsson i lgh 811

Att tänka på när det gäller brandskydd:

  • Kontrollera att ni har brandvarnare, att denna är rätt placerad och att den fungerar.
  • Lämna aldrig levande ljus obevakade.
  • Förvara aldrig brännbara föremål i trapphus, gångar på vinden eller i gångar i källaren

Mer att läsa finner du i dokumentet Systematiskt Brandskyddsarbete.

Kontakta gärna Emelie om du har frågor.