Hissen

Om person har fastnat i hissen:
Larma SOS alarm, i första hand via larm-knappen inne i hissen, som i sin tur kontaktar Schindler.

Om hissen ej fungerar (men ingen person är i hissen):
Under dagtid kontaktas fastighetsskötare Morgan, se kontaktuppgifter under Fastighetsskötsel.

Under icke kontorstid kontaktas Schindler på tel 020-31 33 33 (om möjligt vänta till dagtid, för att hålla nere kostnaderna)