Sopor och återvinning

Hushållssopor skall slängas i de gröna (brännbart avfall ) resp bruna (biologiskt avfall) plastkärlen i källaren. Biologiskt avfall går till biogas- och gödselproduktion och brännbart avfall till uppvärmning av bostäder

Gamla batterier och lampor kan läggas i iordningsställda kärl i soprummet.

Grovsopor tar man själv till miljöstationen på Tengrenstorp. Inga grovsopor i våra soprum eller förråds- eller vindskorridorer, tack.

Vår egen återvinningsstation finns intill parkeringen. Där slänger man glas/flaskor, plåt och plastförpackningar samt tidningar och wellpapp.

Frågor eller kommentarer om vår sophantering eller våra gemensamma utrymmen ställes till:

PO Funnemark, lgh 821