Försäkring

Brf Hagaparken har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg för alla lägenheter och inkluderat i föreningens försäkring nr 2380902*01 hos Länsförsäkringar.

Försäkringen gäller om du får skador på bostadsrätten, till exempel:

  • fast inredning, kök och badrum
  • ytskikt på väggar, tak och golv
  • fönster och dörrar
  • sanitetsporslin
  • vitvaror
  • balkong och altan

Närmare beskrivning av villkoren finns i dokument ”Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Anmälan av skada som enbart berör sådant du själv har underhållsansvar för enligt stadgarna (ytskikt, fönster, dörrar, inredning, maskiner etc) görs av bostadsrättsinnehavaren själv till Länsförsäkringar på tel 0521–273000 (akut skada efter kontorstid 020–590000) med angivande av Brf Hagaparkens organisationsnummer 769615-1310.

Skador som även berör fastigheten t ex vattenskada, ska dock alltid anmälas av föreningen. Kontakta i sådana fall någon i styrelsen. Är du osäker kan du alltid ringa Länsförsäkringar på numret ovan för att få vidare instruktioner.

Anmälan av skador på eller förlust av lösöre i hemmet eller i samband med resor görs som tidigare till den egna hemförsäkringen.